Obchody Święta Niepodległości

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów nieba…
Tęskno mi, Panie…”

Te słowa – jak każdego roku - stały się myślą  przewodnią uroczystego apelu poświęconego odzyskaniu niepodległości.  Poprzedziła go Msza Święta  celebrowana przez Księdza Kanonika Roberta Różańskiego z udziałem gości: Pana starosty czarnkowsko – trzcianeckiego Tadeusza Teterusa, Pana wicestarosty Stefana Piechockiego, Pana  Burmistrza Romana Wroteckiego ,  przewodniczącego Komisji Oświaty Pana Janusza Chamarczuka, przedstawicieli Kółka Rolniczego Pana Grzegorza Ignacy i Edmunda Słomy , sołtysa Nowej Wsi Ujskiej pana Jana Hajta, Rady Sołeckiej Jolanty Pawlus, Wiesławy Jarzębowskiej i Przemysława Szwemińskiego, przedstawiciela Ochotniczej Straży Pożarnej   Czesława Fręśko, przewodniczącej KGW w Mirosławiu Pani Ireny Grams, przedstawiciela  WPS  pana Tadeusza Rajewicza , pracowników świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Ujskiej  Pani Alicji Hajt i Justyny Woźniak,  Pana Mieczysława Maciejewskiego, przedstawicielki Rady Rodziców pani Anny Wroteckiej, dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej Pani Małgorzaty Walerowskiej,  mieszkańców, nauczycieli i uczniów szkoły. Po Mszy Świętej, w której przygotowanie aktywnie włączyli się uczniowie, uroczystości miały dalszy ciąg na cmentarzu mirosławskim, gdzie spoczywają powstańcy. Odśpiewana Rota, chwile zadumy, warta honorowa, podarowane kwiaty i światło pamięci wywołały wyjątkowy klimat wdzięczności za niepodległość.

W atmosferze wdzięczności przebiegał także montaż słowno-muzyczny w wykonaniu dzieci z młodszych klas. Recytowane wiersze, z entuzjazmem śpiewane pieśni patriotyczne, taniec i prezentacja multimedialna dostarczyły wszystkim zebranym wielu wzruszeń. Był to także dar  dla Pana Mieczysława Maciejewskiego – od lat naszego honorowego gościa. Połączył on podczas tego spotkania pokolenia najstarsze z najmłodszym i był miłym  akcentem apelu. Najważniejsze jednak jest to, że pamiętamy o tych, którym zawdzięczamy wolność. Niech zawsze towarzyszy nam myśl, że zanim nastał upragniony  dla Polaków dzień, kraj nasz stracił wolność i przez 123 lata nie istniał na mapie świata. W sercach Polaków jednak wciąż płonęła nadzieja na wyzwolenie. To marzenie spełniło się 11 listopada 1918 roku.

   Wyrażamy wdzięczność żołnierzom  „Dla żołnierzy, dla polskich żołnierzy-czułość nasza i wdzięczność bez granic…”, dziękujemy wszystkim za udział we wspólnym świętowaniu, a naszej Ojczyźnie, życzymy, by nigdy nie straciła wolności…

 „Pobłogosław Panie Ojczyznę całą, aby chleba i miłości nam nie brakowało.”