Nowy Samorząd Uczniowski wybrany!!!

W wyniku tajnych wyborów, które odbyły się w naszej szkole 27 września wyłoniliśmy nowy Samorząd Uczniowski na kolejny rok szkolny, a w jego skład weszły następujące osoby:
- Agata Grams - przewodnicząca, - Zuzanna Maślak - zastępca, - Milena Ilczuk - zastępca oraz pozostali członkowie: Maksymilian Szczęsny, Marcin Karabasz, Zuzanna Chamarczuk, Julia Jankowska, Otylia Cyrulik, Kacper Pławuszewski oraz Julia Jessa. Wspierać go będą również uczniowie klasy IV: Jan Pawłowski, Konrad Kin oraz Alicja Westwal oraz opiekun p. Magdalena Kin. Nasze głowy są pełne pomysłów i mamy nadzieję, że uda nam się zrealizować zamierzone cele.