Informacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej informuje, że od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie klas I-IV będą spełniać obowiązek szkolny w budynku szkolnym w Mirosławiu, a uczniowie klas V-VIII w Nowej Wsi Ujskiej.