I Turniej Piłki Nożnej w Nowej Wsi Ujskiej

W nawiązaniu do organizowanego w Kruszewie turnieju piłkarskiego LOLEK klas I-III nasza szkoła podjęła się zorganizowania turnieju dla  klas IV-VI. Chęć  udziału w turnieju zgłosiły drużyny z Kruszewa, Ujścia i Nowej Wsi Ujskiej. Po otwarciu  zawodów przez ks. proboszcza Roberta Różańskiego zacięta rywalizacja, która toczyła się na orliku, pozwoliła wyłonić zwycięzców:

1 Ujście

2 Kruszewo I

3 Nowa Wieś Ujska

4 Kruszewo II

Cieszymy się, że mogliśmy przeżywać  sportowe święto dziecka. Organizatorom, gościom, fundatorom nagród i kibicom serdecznie dziękujemy.