Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2012 Mszą świętą w kaplicy w Nowej Wsi Ujskiej rozpoczęliśmy rok szkolny 2012/2012. Po przejściu do szkoły -  w dalszej części uroczystości - pani dyrektor Małgorzata Walerowska  powołując się na słowa  znakomitej poetki Wisławy Szymborskiej powiedziała: „każdy początek, to tylko ciąg dalszy”. Otwieramy nową kartę w historii szkoły. Zmieniła się jej struktura organizacyjna, ale zadania i cele pozostają te same.  Szkoła Podstawowa w Nowej wsi Ujskiej powstała na bazie Szkoły Podstawowej im. Agnieszki Bartol w Mirosławiu i Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Nowej Wsi Ujskiej. Uczęszczają do niej dzieci z tych dwóch miejscowości. Nauka odbywać się będzie w dwóch budynkach  - klasy I-III w Mirosławiu, a klasy IV-VI w Nowej Wsi Ujskiej.  W każdej wsi zorganizowany jest oddział przedszkolny.

Pani dyrektor powołując się na słowa Janusza Korczaka „Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej” poprosiła wszystkich o współpracę. I tylko wtedy szkoła dobrze zrealizuje zaplanowane zadania, a dzieci odniosą  sukcesy w różnych dziedzinach życia szkolnego.  Następnie pani dyrektor  przekazała rodzicom życzenia  radości  i pociechy ze swoich dzieci, nauczycielom satysfakcji i zaangażowania w pracy, władzom samorządowym owocnego współdziałania w budowaniu wizerunku szkoły, a uczniom, żeby chętnie przychodzili  do szkoły, mieli dużo zapału i energii do nauki i zabawy.

Druga część uroczystości  dla klas I-III odbyła się w Mirosławiu. Szczególne słowa powitania  padły pod adresem pierwszoklasistów, którzy z nadzieją patrzą w przyszłość i wierzą, że dorośli szczęśliwie poprowadzą ich przez kolejne etapy dziecięcej drogi. Ta nadzieja niech towarzyszy nam wszystkim, a podjęty trud przyniesie oczekiwane efekty…

Szczególnie ciepłe słowa popłynęły również  do dzieci z oddziałów przedszkolnych, dla których przyjście po raz pierwszy do przedszkola jest niezwykle ważnym wydarzeniem, ponieważ dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze szkołą. Mamy nadzieję, że odnajdą się w tym nowym środowisku, a czas spędzony z nami będzie  niezwykły i niezapomniany.