Uroczystość Wszystkich Świętych

Z okazji  Uroczystości Wszystkich Świętych uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem pani Elżbiety Pranke przygotowali apel, by wprowadzić w atmosferę zadumy i pamięci, o tych, którzy odeszli. Były wiersze , nastrojowa muzyka  i światło znicza, by dać nadzieję …

Dzieci w czytanych tekstach przekazały informacje o istocie i znaczeniu tych dni dla każdego z nas.  Przywołały bliskich, którym winniśmy pamięć i modlitwę. Jednocześnie w śpiewanych piosenkach religijnych zachęcały do stawania się świętymi, na wzór wszystkich świętych patronów.

Szczególne podziękowania należą się klasie V i uczniom klas I-III za przygotowanie tych wypełnionych refleksją spotkań.