Rada Rodziców

Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej

 

Monika Maślak                      - przewodnicząca

Anna Wrotecka                      - zastępca

Grażyna Grams                     - skarbnik

Justyna Niemczyńska           - sekretarz

Karolina Kolonista                  - członek

Lucyna Szlachciak                - członek

 

Komisja Rewizyjna

Dorota Lukjan

Bożena Grams