Nauczyciele

mgr Małgorzata Walerowska

dyrektor szkoły, pedagog

mgr Katarzyna Fórmanowicz

wychowanie przedszkolne

mgr Dorota Jaroszewska-Kondarewicz

wychowanie przedszkolne, wdżr

mgr Danuta Nowak

edukacja wczesnoszkolna, przyroda

mgr Elżbieta Pranke

edukacja wczesnoszkolna, religia

mgr Jolanta Kujawa

edukacja wczesnoszkolna, historia

mgr Dorota Suwary

język polski, logopedia

mgr Jadwiga Potoczko

przyroda, historia, religia, pedagog

mgr Katarzyna Jankowska

język polski, biblioteka

mgr Małgorzata Karabasz

matematyka, zaj. techniczne, zaj. komputerowe

mgr Magdalena Kin

język angielski, plastyka

mgr Mariusz Kamiński

wychowanie fizyczne

mgr Janusz Gregorczyk

informatyka

mgr Magdalena Kozak-Jabłońska

muzyka

mgr Lidia Wasilewska

nauczanie indywidualne